Yayın Tarihi: 24.08.2023 10:44

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde “Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları, hiç almadıkları, devamsızlıktan kaldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda azami süresini dolduran öğrenciler ek sınav haklarından yararlanabilecektir. Azami süre önlisans programlarında 4 yıl lisans programlarında 7 yıl olarak belirtilmiştir.

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

I. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Birinci Ek Sınav Başvuruları

28.08.2023

31.08.2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınav Programının Birim Web Sayfasında İlanı

01.09.2023

04.09.2023

1. Ek Sınavlar

04.09.2023

08.09.2023

Not Girişleri

04.09.2023

10.09.2023

 

II. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

2. Ek Sınavları

11.09.2023

15.09.2023

Not Girişleri

11.09.2023

20.09.2023

BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA ESASLARI

1. Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi ile (https://obs.isparta.edu.tr) başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve uygulama esaslarında öğrencinin durumuna uyan madde kapsamında işlem yapılır.

2. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

3. Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir. Sınav sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç 3 gün içinde ilan edilir.

4. Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Başvurular 28 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinden itibaren online olarak https://obs.isparta.edu.tr adresinden alınacaktır.

2.Öğrenciler belirlenen tarihler arasında sisteme giriş yapılıp Ek Sınav 1 Başvurusu menüsünden başvuru yapacaktır.

3.Başvuru sonrasında öğrenci başvuru formunu çıktı alarak saklamak zorundadır. Yüz yüze sınavlarda bu başvuru formunun sınava getirilmesi zorunludur.

4.Ek Sınavların yüz yüze veya çevrimiçi(online) şekilde yapılacağı birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 44.MADDESİ UYARINCA ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİNDE EK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARI