Kılavuzlar

ÖİDB-KLV-0001 Eğitim-Öğretim Bölüm, Program, Anabilim Dalı Açma ve Kapatma, Öğretim Planı Oluşturma ve Güncelleme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0002 Ders Bilgi Paketi Öğrenci Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0003 AKTS, Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0004 YKS Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıt İşlemleri Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0005 Ulusararası Öğrenciler İçin Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0006 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0007 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0008 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0009 Çift Anadal Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0010 Yandal Başvuru ve Değerlendirme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0011 Akademik Danışmanlık Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0012 Ders Görevlendirme ve Ek Ders Ücreti Ödemeleri Uygulama Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0013 Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0014 Ulluslararası Öğrenci Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0015 Oryantasyon Sorumlusu Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0016 Lisans/Önlisans Bitirme Ödevi/Tezi Yazım Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0017 Staj Başvuru Kılavuzu ve SSS

ÖİDB-KLV-0018 İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0019 Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0020 Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödeme İşlemleri Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0021 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0022 Çevrimiçi Derse Katılım Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0023 Öğrenci Devamsızlık İşlemleri Takip Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0024 Öğretim Elemanları Devamsızlık İşlemleri Takip Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0025 Öğretim Elemanlar Ek Ders ve Sınav Ücret Formu İşlemleri Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0026 AKTS Koordinatörü Müfredat Değişikliği Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0027 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kılavuzu

 ÖİDB-KLV-0028 Bölüm Seçmeli/Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0029 Yaryıl İçi Başarı Notu Hesaplama Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0030 Program Akran Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0031 Program Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0032 Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0033 Sınav Soruları-Ders Kazanımları Eşleştirme Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0034-Eğitim-Öğretim Sistemi Ders Bilgi Paketi Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0035-Öğrenci İstatistikleri Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0036-Mekan Envanteri Analizi ve Ders-Sınav Programı Oluşturma Kılavuzu

ÖİDB-KLV-0038 KVKK Onay İşlemleri Kılavuzu