Yayın Tarihi: 07.09.2023 09:58


Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;

Üniversitemiz Senatosunun 05.09.2023 tarihinde yapılan toplantısında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi belirlenmiştir.