Yayın Tarihi: 24.08.2023 10:44
Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;
 
Üniversitemiz Senatosu'nun 19/08/2022- 102/02 sayılı kararına göre 
Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL)=40 
Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL)=45
olarak değiştirilmiş olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacaktır.