Yayın Tarihi: 24.08.2023 10:44

Değerli öğrenciler ve öğretim elemanları;


2022-2023 Eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi arasınav ve mazeret sınavları çevrimiçi(online) şeklinde yapılacaktır. Sınavların uygulama esasları üniversitemiz Senatosu tarafından 11.04.2023 tarihinde 112/1 sayılı karar ile belirlenmiştir.
 
 
ISUBÜ Rektörlüğü