Yayın Tarihi: 24.08.2023 10:44
Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;
 
Üniversitemiz Senatosunun 05.05.2023 tarih ve 115/01 sayılı kararı ile;
 
Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı final, bütünleme, tek ders ve ek (azami süre sonu) sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılması kararı alınmıştır.
 
Final/Yılsonu sınavlarına ait usul ve esaslar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenmiştir.
 
 
NOT: Sınavlara girmeden duyurunun tüm öğrencilerimiz tarafından dikkatlice okunması rica olunur. Arasınav esaslarından farklı uygulamalar mevcuttur.
 
ISUBÜ Rektörlüğü