Yayın Tarihi: 24.08.2023 10:44
Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;
 
Üniversitemiz Senatosunun 05.05.2023 tarih ve 115/01 sayılı kararı ile;
 
Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı final, bütünleme, tek ders ve ek (azami süre sonu) sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılması ve bu sınavlara ait usul ve esasların Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilmesi uygun görülmüştür.
 
ISUBÜ Rektörlüğü