ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİ KONTROL

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1- Planma ve Programlama

2021 Faaliyet Raporu

2022 Faailyet Raporu

2023 Faaliyet Raporu

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

Erişim-Yetki Taahhütnamesi Modüller

4-BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERI

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Faailyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi Form

Tutanak Formu

 5-İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim