* Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, MYO Kurulması, Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılması ile ilgili işlemlerin yapılması

* Bölüm, Anabilim-Anasanatdalı ile Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik Programlarının açılmasına ilişkin işlemlerinyapılması

* Eğitim-Öğretim Yönetmelik-Yönerge, uygulama esaslarına ilişkin taslak hazırlanması

* Ders ve sınav programları, ders değişiklikleri ve görevlendirmeleri, staj ve öğrenci pasaport işlemlerine ait yazışmaların yapılması,

* ÖSYS, dikey geçiş, ek yerleştirme kontenjanlarının bildirilmesi ve bilgi sistemi aracılığı ile ÖSYM’ye gönderilmesi

* Öğrencilerin izin, disiplin-ceza, diploma denklik ve idari davalara ilişkin işlemlerin yapılması

* Lisansüstü kontenjanları ile özel yetenek sınavlarının ilanlarının yapılmasının sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.