a) Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Yönergesini hazırlamak,eğitim-öğretim koordinatörlüğünde görüşülüp, Üniversitemiz Senatosunun uygun görmesi halinde YÖK Başkanlığına onay için sunmak, web sayfasında yayınlamak.

          b)Üniversitemiz birimlerinden her eğitim-öğretim yılı için Uluslararası öğrenci kontenjan taleplerinin istenmesi, gelen kontenjan taleplerinin toparlanarak eğitim-öğretim koordinatörlüğünde ve Senatosunda görüşülerek karara bağlanan kontenjan taleplerinin YÖK Başbakanlığa bildirilmesi

          c)Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile birlikte SDÜYÖS başvuru, sınav ve yerleştirme işlemleri ile ilgili süreç takvimini belirlemek ve belirlenen takvimi ilan etmek,

          ç)Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığıtarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin burs, transkript ile ilgili işlemlerini yapmak.

          d)YÖS sınavı veya diğer şekillerde yerleşen TC, Mavi Kartlı ve ayrıca Suriye uyruklu öğrencilerinin de burs durumları ile ilgili işlemleri yürütmek,

          e)Eğitim-Öğretim sırasında kaydını sildiren, ilişiği kesilen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin İl Göç Müdürlüğüne bildirme işlemlerini yapmak,

          f)Yurt Dışından veya Ülkemizde bulunan Büyükelçilik ve Konsolosluklar tarafından istenen bilgi talepleri ile ilgili yazışmaları yürütmek,