GÖREV ALANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının vizyonu ve misyonu doğrultusunda YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak takip etmek ve yürütmek.

 

AMAÇ

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi ile refahı için önemli olan alanlara öncelik tanınmak suretiyle belirlenen Kamu Üniversitelerindeki doktora programlarına tahsis edilen kontenjanları kazanan öğrencilere (100/2000), YÖK tarafından belirlenen ilgili usul ve esaslar doğrultusunda gerekli şartları sağlayıp kazanan ve kaydını yaptıran Lisans öğrencilerine (Lisans Destek), Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan araştırma görevlilerine (YUDAB), Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarına (YÖKDİL), ikili anlaşmalar ile Ülkemizde eğitim almaya gelen yabancı uyruklu öğrencilere YÖK tarafından destek verilmesi amaçlanmaktadır. YÖK Bursları Takip Şubesi, YÖK Bursları ile ilgili işlemlerin etkin ve aksatılmadan yürütülmesini amaçlamaktadır.

 

DAYANAK

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’uncu maddesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilgili burs programının Usul Ve Esasları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları ile Üniversitemiz Senato kararları esas alınır.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu

Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için Başkanlığımız tarafından verilen bir doktora burs programıdır.

 

Usul ve Esaslar

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/100-2000-usul-esaslar-10032022.PDF

 

YÖK Destek Bursları

2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.

Usul ve Esaslar

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/yok-destek-bursu-usul-esaslar.pdf

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencileri Destekleme Bursları

 

Yükseköğretim kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs programıdır.

 

Usul ve Esaslar

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/yabanci-uyruklu-ogrenciler-usul-ve-esaslar-24032022.pdf