* ÖSYM sınavları ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtların yapılması ile eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin mezun durumuna gelinceye kadar harç, kayıt yenileme, askerlik ,başarı durumlarının takibi, yatay geçiş ve yaz okulu ile ilgili işlemlerin yapılması

* Yatay geçiş, Çift Anadal, Yandal Kontenjanlarının belirlenmesine yönelik işlemler, ilan edilmesi, çift anadalve yandalbaşvurularının kabulü ve yerleştirme işlemlerinin yapılması,

* Çift anadal, yandalile Farabi ve Socrates-Erasmusprogramı ile giden öğrencilerinin ders kayıt, kayıt yenileme ve not giriş işlemlerinin yapılması,

* Yaz okulu açılmasına yönelik işlemler, açılması öngörülen derslerin ilanı ve internet üzerinden kayıt kabul edilmesi,

* Üniversitemiz birimleri ve çeşitli kurumlarca istenilen öğrenci işleri ile ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara ulaştırılması,