Dr.Öğr. Üyesi Cevriye ALTINTAŞ

Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü 2005 yılında bitirdi. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda uzman yazılımcı olarak göreve başladı. Lisans/Önlisans Öğrenci İşleri Otomasyon programının yazılması, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi programının yazılması, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde yürütülen Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) projesi programının yazılması, Otomasyon programlarının iç ve dış tehditlere karşı açıklarının analiz edilmesi, Yazılım alanındaki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve ihtiyaca göre yeni yazılımların geliştirilmesi görevlerini yürütmektedir.Bu görevlerin yanı sıra öğrenimine devam ederek, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programından 2011 yılında, doktora programından 2020 yılında mezun olmuştur. 2018 yılı itibarıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vekâlet etmektedir.

Eposta: cevriyealtintas@isparta.edu.tr