Cevriye ALTINTAŞ Daire Başkan V. Kalite Sorumlusu

Zübeyde MEKE Şube Müdürü Kalite Temsilcisi

Zafer TURHAN Şube Müdürü  Kalite Temsilcisi

Bilal Cengiz Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Üye

Tayfun GÜMÜŞ Personel ÜyeSıra No

Öneri Kaynağı

Öneri Tarihi

Öneri

İyileştirme Tarihi

İyileştirme

1

İç Paydaş (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

İç Paydaş (Fakülte, YO, MYO Yönetim Kurulları)

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

Dış Paydaş (Cumhurbaşkanlığı)

İç Paydaş (Öğrenci Konseyi)

26.11.2021

ISUBÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değiştirilmesi

21.09.2022

Resmi Gazete

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32. Maddeleri değiştirilmiştir.

2

İç Paydaş (Öğretim Elemanları)

İç Paydaş (SGDB)

21.02.2022

Ders Yükü Belirleme ve ek ders ücreti hesaplama formunun elektronik ortamda imzalanması.

17.03.2022

Üniversitemiz Birimlerinde ek ders ücret formunu oluşturan Öğretim Elemenlarının, ek ders ücret formunu EBYS (Elektronik Belge Yönetim sistemi) üzerinden paraflandıktan sonra Bölüm/ABD başkanları tarafından elektronik imza ile imzalanacak olması nedeniyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı itibarı ile manuel olarak ek ders ücret formu teslim edilmesine gerek yoktur.

3

İç Paydaş (Teknoloji Fakültesi)

Dış Paydaş(İşletmede Mesleki Eğitim yapılan İşyerleri)

28.03.2022

İşyeri eğitim sertifikasının öğrenci ve işyerlerine verilmesi

31.05.2022

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesinin 5.maddesi değiştirilmiştir.

4

İç Paydaş (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

İç Paydaş (Fakülte, YO, MYO Yönetim Kurulları)

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

İç Paydaş (Öğrenci Konseyi)

15.08.2022

Ölçme ve Değerlendirme yöntemlerinin tartışılarak Bağıl Hesap Yönergesinin Değiştirilmesi

19.08.2022

102 sayılı Senato

Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme yönergesinde BDKL limitinin 15 olarak kalması.  HBAL limitinin 40, YSSL limitinin 40 olarak değitirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Bütün üniversitelerin Ölçme ve Değerlendirme limitleri üniversitemiz ile karşılaşıtrma tablosu yapılarak Senatoya sunulmuştur.

Senatoda 3 farklı değişiklik önerisi sunularak öğretim elemanlarına sistemin bir simulasyonu gösterilmiştir.

5

(Fakülte, YO, MYO Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Temsilcileri)

13.09.2022

Öğrenci Akademik Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması ve Oryantasyon programı düzenlenmesi

13.09.2022

ISUBÜ Öğrenci Akademik Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması, Formların düzenlenmesi-Akademik danışmanlık sistemi Eğitim-öğretimde tartışılmış ve OBS ye gerekli formlar eklenmiştir. Akademik takvimde danışmanlık ve oryantasyon haftası konulmuş olup tüm birimlerin oryantasyon tarih ve saatleri yayınlanmıştır.

6

İç Paydaş (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

İç Paydaş (Fakülte, YO, MYO Yönetim Kurulları)

 

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

 

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

 

İç Paydaş (Öğrenci Konseyi)

30.03.2022

Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilecek Dersler İçin Usul ve Esasların belirlenmesi

30.03.2022

20.09.2022

Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilecek Dersler İçin Usul ve Esasların belirlenmesine ilişkkin yönerge 30.03.2022 tarihinde Senato tarafından onaylanmış 20.09.2022 tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul e Esaslarına göre yeniden güncellenmiştir.

7

İç Paydaş (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

 

İç Paydaş (Fakülte, YO, MYO AKTS Koordinatörleri)

 

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

 

İç Paydaş (Öğrenci)

14.06.2022

Eğitim-Öğretim Bölüm, Program, Anabilim Dalı Açma ve Kapatma, Öğretim Planı Oluşturma ve Güncelleme Kılavuzu oluşturulması

14.06.2022

Eğitim-Öğretim Bölüm, Program, Anabilim Dalı Açma ve Kapatma, Öğretim Planı Oluşturma ve Güncelleme Kılavuzu oluşturularak oidb.isparta.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.

8

Teknoloji Fakültesi

29.06.2022

Öğrenci Bilgi sistemine Bitirme Tezi modülü eklenmesi

29.06.2022

Öğrenci Bilgi sistemine Bitirme Tezi modülü eklenmesi çalışmaları devam etmektedir.

9

İç Paydaş (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

İç Paydaş (Bölüm Muafiyet/İntibak Komisyonları)

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

 

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

20.09.2022

7417 Sayılı Af Kanunu esaslarının oluşturulması

20.09.2022

7417 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83. Maddenin Uygulanmasında Ders İntibaklarına İlişkin Esas ve Usuller 20.09.2022 Tarihinde Yayınlanmıştır.

10

İç Paydaş (Öğretim Elemanları)

Dış Paydaş (YÖK)

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

 

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

 

İç Paydaş (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

19.09.2022

Üniversite online yoklama sisteminin  kurulması

10.01.2023

16.05.2022 tarihinde her birimden en az üç öğretim elemanına ISUBÜ-Yoklama tanıtım toplantısı yapılmıştır.

Ders Devamının Takibi Uygulama Esasları ile ilgili görüş  23.09.2022 tarihinde YÖK'e sorulmuştur.

Ders Devamının Takibi Uygulama Esasları 10.01.2023 tarihinde Senato tarafından onaylanarak 2022-2023 Güz dönemi itibarı ile tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

11

İç Paydaş (Öğretim elemanları)

İç Paydaş (Öğrenciler)

19.09.2022

Öğretim elemanlarının dersini alan öğrencilere SMS ve mobil bildirim gönderebilmesinin sağlanması.

05.11.2022

Öğretim elemanlarının dönem derslerine öğrenciye SMS gönder veya mobil bildirim gönder seçenekleri eklenmiştir.

12

İç Pyadaş (Öğretim Elemanları)

İç Paydaş (Kalite Koordinatörlüğü)

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

 

İç Paydaş (Mevzuat  Komisyonu)

14.12.2022

ISUBÜ AKTS, Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzunun geliştirilmesi

10.01.2023

AKTS, Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu,

AKTS, Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu hazırlama gerekçesi,

Ders Bilgi Paketi ve Öğrenci Kılavuzu

hazırlanarak Senato onayına sunulmuş ve https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/80686208 adresinde yayınlanmıştır.

13

İç Paydaş (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Afet Koordinasyon Komisyonu ve Merkezi)

İç Paydaş (Deperem bölgesinde ikamet eden öğrenciler)

07.02.2023

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Afet Koordinasyon Komisyonu ve Merkezinin, birim öğrenci işlerinin ve bölüm başkanlarının depremden etkilenene öğrencilerin bilgilerinin OBS'ye işlenmesi

13.02.2023

Kahramanmaraş merkezli Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki meydana gelen deprem nedeniyle hayatın normale döndürülmesi açısından Üniversitemizce yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonu için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Afet Koordinasyon Komisyonu ve Merkezi oluşturulmuş olup bu komisyonun deprem bölgesindeki öğrencilerin takibini yapabilmesi için OBS'ye modül eklenmiştir.

14

İç Paydaş (Kişisel Verileri Koruma Komisyonu)

08.03.2023

Öğrenci aydınlatma metinlerinin oluşturulması ve yayınlanması

08.03.2023

Öğrenci aydınlatma metinlerinin ve açık rıza formunun oluşturulması ve yayınlanması çalışmaları devam etmektedir.

15

İç Paydaş (Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi)

İç Paydaş (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

30.12.2022

Mezun/Kariyer Bilgi Sistemi geliştirilmesi

18.09.2023

Mezun/Kariyer Bilgi Sistemi (OİDB, Bilgi İşlem DB, Kariyer Merkezi Ortak Proje) Mezun/Kariyer bilgi sisteminin işler hale getirilmesi için mezun bilgi sistemini daha birinci sınıfta kullanılması gereken bir platform haline dönüştürecek. Bu yer öğrencilerin burslarını, yemek ücretlerini vb. işlerini takip ettikleri bir platform olarak düzenlenecek ve mezuniyet sonrasında da transkript izleme, bitirme tezi sorgulama vb. için kullanılmaya devam edilecektir.

16

İç Paydaş (Personel Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Birim/Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açma ve Öğrenci Teklifleri sistem üzerinden alınması

-

Birim/Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açma ve Öğrenci Teklifleri bilgilerinin girileceği otomasyon sistemi Personel Daire Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilecektir. 

17

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Aday öğrenci sisteminin yenilenmesi

-

Aday öğrenci sisteminde yeni geliştirmeler yapılacak ve detaylı bir öğrenci rehberi ve tanıtım kılavuzu hazırlanacaktır. (ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

18

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Mobil uygulamada istek, şikayet, öneri sisteminin yapılması

-

Mobil uygulamaya öğrencilerin istek ve şikayetlerinin alınabileceği sistem geliştirilecektir. CİMER yerine önce öğrenci mobil uygulama ile destek alacaktır. (ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

 

19

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Mobil uygulamada ders kayıt modülünün eklenmesi

-

Mobil uygulamaya öğrenci ders seçim ekranı yapılacaktır. (ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

20

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Personel, Öğrenci ve mekan istatistiklerinin yayınlanacağı web sayfasının oluşturulması

-

istatistik.isparta.edu.tr adresi oluşturulup diğer daire başkanlıkları ile birlikte mevcut sistem revize edilecektir.(ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

21

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

OBS arayüzlerinin yenilenmesi

-

OBS arayüzleri yenileme çalışmaları başlatılacak ve Eylül 2023 sonuna kadar sistem güncellemesi yapılacaktır. (ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

22

İç Paydaş (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

30.12.2022

Mobil uygulamaya işletmede mesleki eğitim ve staj modüllerinin eklenmesi

-

Mobil Uygulamaya hem öğrenci hem de öğretim elemanları için İşletmede Mesleki Eğitim modülü oluşturulacaktır. Mobil uygulama ile işletme ve öğrenci ile iletişim platformu oluşturulacaktır. (ÖİDB, Bilgi İşlem DB Ortak Proje)

 

23

İç Paydaş (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu)

06.04.2023

2022-2023 Bahar dönemi Arasınav/Mazeret Sınavları Uygulama Esasları belirlenmesi

11.04.2023

2022-2023 Bahar dönemi Arasınav/Mazeret Sınavları Uygulama Esasları tutanak altına  alınarak komisyon tarafından belirlenmiştir ve öneri Senatoya sunulmuştur.

 

24

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

06.04.2023

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği teklif edilmesi

13.04.2023

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği Senato tarafından kabul edilmiştir.

25

İç Paydaş (Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü)

06.04.2023

Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği teklif edilmesi

13.04.2023

Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge değişikliği Senato tarafından kabul edilmiştir

26

İç Paydaş (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu)

05.05.2023

2022-2023 Bahar dönemi Final/Yılsonu sınavları Uygulama Esasları belirlenmesi

11.05.2023

2022-2023 Bahar dönemi Final/Yılsonu Sınavları Uygulama Esasları tutanak altına  alınarak Senato tarafından yetkilendirilen komisyon tarafından belirlenmiştir.

27

Dış Paydaş (SUBÜ)

İç Paydaş (Mezuat Komisyonu, Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Kararı)

22.08.2023
Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Esas ve Usuller
05.09.2023
Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Esas ve Usuller Senato tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.
28Dış Paydaş (Mezun Öğrenciler)
05.04.2023
Mezun Takip sistemi
18.09.2023
Mezun Takip Ssitemi yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Tüm mezunlarımıza resmi yazı ve SMS bilgilendirilmesi yapılmıştır.
29

Anket Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu (İç Paydaş)

Öğrenciler (İç Paydaş)

11.08.2023
Öğrenci Memnuniyet anketlerinin güncellenmesi
16.10.2023
Öğrenci Genel Mennuniyet anketi, Yeni Öğrenci anketi, revize edilerek oylamaya sunulmuştur.

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müdürlükleri ve Personel Görev Tanımları

Birim İç Kontrol Komisyonu Görev Tanımı

Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımı